BẢNG GIÁ TOYOTA LÝ THƯỜNG KIỆT

 

 

 

Raize

RAIZE

Giá: 552.000.000 đ


Đăng ký lái thử

Vios 2023

VIOS 1.5E-MT

Giá: 479.000.000 đ


VIOS 1.5E-CVT

Giá: 528.000.000 đ


VIOS 1.5G-CVT

Giá: 592.000.000 đ


Đăng ký lái thử

Camry

CAMRY 2.5Q

Giá: 1.405.000.000 đ


Camry 2.0G

Giá: 1.105.000.000 đ


Camry 2.0Q

Giá: 1.220.000.000 đ


Camry 2.5HV

Giá: 1.495.000.000 đ


Đăng ký lái thử

Innova

INNOVA 2.0V

Giá: 995.000.000 đ


INNOVA 2.0 VENTURER

Giá: 885.000.000 đ


INNOVA 2.0G

Giá: 870.000.000 đ


INNOVA 2.0E

Giá: 755.000.000 đ


Đăng ký lái thử

Alphard Luxury

ALPHARD LUXURY

Giá: 4.370.000.000 đ


Đăng ký lái thử

Corolla Cross

COROLLA CROSS 1.8G

Giá: 755.000.000 đ


COROLLA CROSS 1.8HEV

Giá: 955.000.000 đ


COROLLA CROSS 1.8V

Giá: 860.000.000 đ


Đăng ký lái thử

Fortuner

FORTUNER 2.4MT 4X2

Giá: 1.026.000.000 đ


FORTUNER 2.8AT 4x4

Giá: 1.434.000.000 đ


FORTUNER LEGENDER 2.8AT 4X4

Giá: 1.470.000.000 đ


FORTUNER 2.4AT 4x2

Giá: 1.118.000.000 đ


FORTUNER LEGENDER 2.4AT 4X2

Giá: 1.259.000.000 đ


FORTUNER 2.7AT 4x4

Giá: 1.319.000.000 đ


FORTUNER 2.7AT4x2

Giá: 1.229.000.000 đ


Đăng ký lái thử

Wigo 2023

Wigo E

Giá: 360.000.000 đ


Wigo G 2023

Giá: 405.000.000 đ


Đăng ký lái thử

Hilux

HILUX 2.4L 4x4 MT

Giá: 799.000.000 đ


HILUX 2.8L 4X4 AT ADVENTURE

Giá: 913.000.000 đ


HILUX 2.4L 4X2 AT

Giá: 674.000.000 đ


HILUX 2.4L 4x2 MT

Giá: 628.000.000 đ


Đăng ký lái thử

Land Cruiser Prado

LAND CRUISER PRADO

Giá: 2.628.000.000 đ


Đăng ký lái thử

Land Cruiser 300

LAND CRUISER 300

Giá: 4.268.000.000 đ


Đăng ký lái thử

Veloz Cross

VELOZ CROSS CVT TOP

Giá: 698.000.000 đ


VELOZ CROSS CVT

Giá: 658.000.000 đ


Đăng ký lái thử

Avanza Premio

AVANZA PREMIO CVT

Giá: 598.000.000 đ


AVANZA PREMIO MT

Giá: 558.000.000 đ


Đăng ký lái thử

Altis

Corolla Altis 1.8V

Giá: 765.000.000 đ


Corolla Altis 1.8HEV

Giá: 860.000.000 đ


Corolla Altis 1.8G

Giá: 719.000.000 đ


Đăng ký lái thử

Yaris

YARIS 1.5G CVT

Giá: 684.000.000 đ


Đăng ký lái thử